Rezervační formulář

Příjmení a jméno

Škola

Váš e-mail

Kontaktní telefon

Následující položky odhadněte (důležité pro naplánování času potřebného k úpravám)
Počet stran práce včetně příloh (minimum je 40)

Počet obrázků

Počet tabulek

Počet grafů

Datum, kdy nejpozději odešlu BP/DP ke zpracování:
(dd.mm.rrrr)

Kompletní práce v MS Word zasílejte  na e-mail: diplomky(a)uniskola.cz

Požaduji:
formátování (do týdne)
formátování a CZ korekturu (max. do 10 dní)
formátování, CZ korekturu a EN překlad (max. do 10 dní)
pouze CZ korekturu (do týdne)
pouze EN překlad (do týdne)
vazbu a tisk objednávejte na www.uniskola.eu

Uvedené termíny jsou orientační. Skutečná doba vyhotovení je závislá na počtu zakázek. Lhůta se počítá od odsouhlasení navržené ceny a není do ní započítaná doba přepravy. Vždy se snažíme Vaší práci odeslat co nejdříve!


NEPŘESKAKUJTE NÍŽE UVEDENÝ TEXT A ČTĚTE POZORNĚ!

UNI ŠKOLA respektuje Vaše soukromí. S poskytnutými údaji zachází v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a zaručuje Vám, že tyto údaje použije pouze pro informování o nových službách a speciálních nabídkách. Vaše údaje nebudou poskytnuty dalším osobám. Na základě shromážděných údajů Vám můžeme informace zaslat e-mailem nebo vás informovat telefonicky. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Jsme registrováni pod číslem 00062140 u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Pro objednávky platí ustanovení § 1837 zákona č.  89/2012 Sb., o nemožnosti odstoupení od smlouvy, protože se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
V úpravách zpravidla nejsou zahrnuty obsahová stránka a myšlenky autora, forma a přítomnost citací (za uvedení citací odpovídá autor/objednatel), oprava textu v cizím jazyce, úroveň slovní zásoby (klišé spojení, příliš složité věty, …).
Barevné provedení grafů a font písma může být změněn bez upozornění.
Stanovení ceny je vždy individuální záležitostí po posouzení náročnosti úprav, které začnou až po odsouhlasení navržené ceny! V průběhu zpracovávání obdržíte náhled a po úhradě bude uvolněn finální soubor.
Dokument je vždy odeslán objednateli ke kontrole a následné konzultaci s možností vyjádření se k finálním úpravám. Za správnost upraveného dokumentu a případné negativní hodnocení nenese UNI ŠKOLA zodpovědnost.
Upozorňujeme, že nedodržení termínu předání podkladů může mít za následek odsunutí na nový, aktuálně volný, termín. V případě, že již o služby nemáte zájem, prosím, sdělte nám tuto skutečnost.


Kontrola spamu 1 + 1 =

 

Komentáře jsou uzavřeny.